BELGIUM MOTORS PRIVACYBELEID

Algemeen doel van uw gegevens

Bij Belgium Motors nemen we uw privacy zeer ernstig. Als algemene regel geldt dat Belgium Motors uw persoonlijke gegevens niet verzamelt tenzij u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken. Wanneer u ervoor kiest om ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, geeft u Belgium Motors uw toestemming om die informatie te gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Als u ervoor kiest ons deze informatie niet te verstrekken, kan dit de functies en diensten die u op deze website kunt gebruiken, beperken.

Opmerkingen

Wanneer u een reactie achterlaat op Belgium Motors, worden de gegevens die in het reactieformulier zijn ingevuld, maar ook uw IP-adres en de gebruikersagent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties te detecteren.

Contactformulier

Alle gegevens die u ons verstrekt wanneer u een verzoek indient via de contactformulieren op de site, kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden en voor het onderhouden van klantenrelaties.

Als u vragen heeft over het specifieke gebruik van uw gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met Belgium Motors

Hoe wij uw gegevens beschermen

Belgium Motors neemt de veiligheid van uw persoonlijke informatie zeer ernstig. Wij nemen tal van voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de door ons verzamelde informatie veilig is en niet toegankelijk is voor personen buiten onze organisatie. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten geavanceerde toegangscontroles om de toegang tot informatie te beperken tot uitsluitend het interne personeel dat toegang tot die informatie moet hebben. Wij gebruiken ook diverse beveiligingstechnologieën om alle gegevens te beschermen die op onze servers en bijbehorende systemen zijn opgeslagen. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig bijgewerkt en getest om hun doeltreffendheid te waarborgen.

Wij voldoen aan de wetgeving inzake de bescherming van consumentengegevens (RGPD). Alle gegevens die u ons toestuurt, worden alleen met uw toestemming aan derden verstrekt.

Derden die uw gegevens kunnen verkrijgen

Wanneer u een aanvraag doet op de website van Belgium Motors, is het mogelijk dat voor een dienst een derde nodig is. Dit kan het geval zijn voor alle diensten die wij aanbieden in onze rubriek « diensten ».

Wij zullen u altijd vragen of wij de informatie die u ons hebt gegeven, mogen vrijgeven. En wij zullen er nooit van uitgaan dat u toestemming hebt gegeven zonder schriftelijk bewijs van u.

Er zijn ook redenen waarom wij uw persoonsgegevens kunnen delen:

 • Indien vereist door de wet, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of juridisch verzoek;
 • Met zorgverleners, zoals de politie en ambulance- en pechhulpverleners, voor het verlenen van aanverwante diensten;
 • Wanneer openbaarmaking bij wet verplicht is;
 • Wanneer openbaarmaking noodzakelijk is vanwege een legitiem belang dat door Belgium Motors wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om onze wettelijke rechten te beschermen)

Naleving van de wet

Het beleid van Belgium Motors is erop gericht te voldoen aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming. Indien nodig zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit beleid, aanpassen om te voldoen aan de wettelijke vereisten. De persoonlijke gegevens die Belgium Motors over u verzamelt, zullen worden gebruikt:

 • Om na te gaan of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten en om u betere aanbiedingen en ervaringen te doen toekomen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • Om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden,
 • Om onze communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren;
 • Om u te informeren over onze producten en diensten en om te bepalen welke daarvan voor u interessant kunnen zijn.

Uw rechten

Als consument heeft u de volledige keuze over wat u deelt met Belgium Motors.

Dit zijn ook de verschillende rechten die u hebt:

 • Toegang tot gegevens
 • Rectificatie van gegevens
 • Het recht op wissen/vergeten
 • Tot beperking van de verwerking
 • Gegevensoverdraagbaarheid
 • Verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
 • Het recht om een klacht in te dienen

Indien u hierover verzoeken of vragen heeft, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen naar info@belgiummotors.com

Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account op hun website hebt.

Contact

Voor meer informatie over het specifieke gebruik van uw gegevens door Belgium Motors kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende kanalen:

Tel: 0483056859

E-mail : info@belgiummotors.com